Tretus logo

Efektivní řízení
je pouze
vaše volba

Přehlednost, efektivita, variabilita, rentabilita, výkonnost a to vše kdykoli na dosah.
Chci vědět víc
Top Image

Užijte si
naše benefity

Šipka

Tretus pořizuje data v reálném čase a automaticky je vyhodnocuje. Díky tomu budete mít vždy aktuální přehled o tom, co se děje na Vašich zakázkách.

Pomůže Vám snížit riziko pochybení Vašich zaměstnanců. Tretus za Vás automaticky vyhodnotí plnění pracovních povinností a zkontroluje docházku. V případě, že dojde k nesrovnalostem, upozorní zodpovědné osoby. Umožňuje také širokou škálu nastavení.

Zjednodušte si komunikaci. Zaznamenávejte incidenty. Propojte ostrahu, úklid a údržbu pomocí Tretu a mějte vše pevně v rukou.

Přehled benefitů
Tretus efektivita

efektivita

Automatizace, snížení rizika, přehled a další funkce Vám pomůžou zvýšit efektivitu týmu.

Tretus customer care

Customer care

Implementací to všechno začíná. Pomůžeme Vám z Tretu dostat maximum. Potřebujete nové funkce? Máte je mít.

Tretus komunikace

Komunikace

Jedna data, jedna pravda. Efektivní a transparentní komunikace Vám ušetří starosti.

Tretus uspora

úspora

Tretus Vám pomůže snížit náklady na kontrolu a řízení Vašich zakázek. Digitalizovat se vyplatí.

Tretus na míru

na míru

Široká míra přizpůsobení dělá z Tretu všestranný nástroj vhodný pro řízení ostrahy, úklidu, servisních pracovníků a další služeb.

Tretus snížení rizika

Snížení rizika

Tretus aktivně vybízí k plnění pracovních povinností. Od upozornění strážného k pochůzce, po manažera k vyřešení problému.

Tretus automatizace

automatizace

Díky automatickému sběru a vyhodnocování dat budete mít FM pevně v rukou a ušetříte čas.

Tretus přehled

Přehled

Vše přehledně na jednom místě. Pochůzky, docházka, incidenty a hlášení. Dostupné kdykoliv a kdekoliv. To nejdůležitější navíc v emailu a SMS.

Přínosy potvrzené praxí

Opravdu to funguje? Samozřejmě! Důkazem jsou naše realizované projekty.

Tretus

Plná kontrola nad
pochůzkovou činností

Komplex 3 budov, ve kterých sídlí VIP
klientela – klasická obchůzková činnost.

Tretus

PROBLÉM:

Klient požadoval zlepšit dohled nad pochůzkovou činností ostrahy v komplexu 3 budov. Ostraha je rozdělena na 2 stanoviště, které spadají pod 1 velín. Velín má kromě ostrahy na starosti i správu budovy. Velín doposud mohl kontrolovat ostrahu pouze venkovními kamerami. V garážích a budovách byla možnost kontroly pouze podle výpisu z přístupového systému, což není efektivní způsob.

Tretus

CÍL:

Mít systém, který bude automaticky vyhodnocovat pochůzkovou činnost a nedostatky reportovat pracovníkům velínu. Pracovníci velínu budou tyto nedostatky bezprostředně ověřovat a řešit.

ŘEŠENÍ:

Na zakázce se implementoval Tretus, se zadanými pravidly pochůzek. Upozornění na nedostatky jsou hlášeny pracovníkům velínu. Pochůzkář je náhodně vyzýván k vykonání pochůzky.

Tretus

VÝSLEDEK:

Strážní mají přehled, které kontrolní body v rozsáhlém objektu mají kontrolovat, zároveň můžou hlásit nalezené závady, nebo jiné mimořádné události přímo do Tretu. Velín má automaticky vyhodnocený průběh pochůzek. Tretus je upozorňuje na příliš dlouhé a/nebo nekompletní pochůzky. Jejich případné odkládání nebo nevykonání. Pracovníci velínu zkrátili reakční dobu řešení problémů a zvýšili efektivitu svojí práce. Manažer zakázky získal přehled o práci svých podřízených na zakázce.

Tretus

motivace k plnění
potřebných úkolů

Zakázka v segmentu energetiky. úklid
prašného prostředí po zpracování uhlí.

Tretus

PROBLÉM:

Klient řešil problém s kontrolou svých pracovníků úklidu. Jednalo se o rozsáhlý objekt, ve kterém byla zvýšená prašnost po zpracování uhlí. Často docházelo k problémům s vykazováním provedeného úklidu odběrateli úklidových služeb. Vzhledem k velikosti objektu bylo velmi obtížné kontrolovat zaměstnance.

Tretus

CÍL:

Získat přehled o činnosti zaměstnanců a v případě pochyb klienta mít transparentní výkaz úklidů.

ŘEŠENÍ:

Tretus byl využit jako digitální checklist úklidu. Na vybraná místa jsme nainstalovali NFC čipy. Tyto čipy zaměstnanci přečetli terminálem Tretu při zahájení úklidu. Po skončení úklidu pořídili terminálem fotografické hlášení.

Tretus

VÝSLEDEK:

Manažer zakázky získal přehled o činnosti zaměstnanců. Měl kontrolu nad trváním jednotlivých prací na vybraných úsecích. Dokázal odhalit snahu zaměstnanců neplnit svoje úkoly (zaměstnanci uklidili kousek plochy, kterou vyfotili jako hotovou, manažer pak věděl, na jaké místo může jít, aby zkontroloval odvedenou práci). Vzhledem k tomu, že museli odstranit tyto nedostatky, byly pak motivováni k lepším výkonům. Manažer zakázky získal podklad pro výkaz činnosti pro odběratele.

Tretus

efektivní dohled nad
pracovním výkazem

Vývoj pro klienta - zlepšení evidence
docházky na zakázkách ostrahy a úklidu.

Tretus

PROBLÉM:

Klient potřeboval efektivní nástroj ke kontrole docházky. Měl pocit, že dochází k netransparentnímu vykazování odpracovaných hodin. Kontrola této skutečnosti byla zdlouhavá a zdržovala personální oddělení.

Tretus

CÍL:

Zefektivnit kontrolu evidence docházky, kterou mu jeho dosavadní systém neumožňoval

ŘEŠENÍ:

Vývoj nového balíků funkcí, který pomáhal automaticky sledovat nastavené počty lidí na směnách a pomohl vytvářet podklady pro evidenci docházky. V případě odchylek upozornil manažera, který mohl okamžitě reagovat.

Tretus

VÝSLEDEK:

Personální oddělení zvýšilo efektivitu při zpracování a kontrole docházky. Ve spojení s dalšími funkcemi Tretu, pomohl manažerům zvýšit kvalitu služby na zakázkách a transparentně vykazovat práci. Po implementaci se minimalizoval čas kontroly výkazu a kvality služby jak na straně zákazníka, tak na straně klienta.

Zkušenosti klientů

Komu jsme již pomohli

Atalian

Michal Schiller

projektový manažer
ATALIAN CZ s.r.o.
Atalian

Jako projektovému manažerovi mi Tretus pomáhá sledovat kvalitu naší služby na zakázkách. Máme efektivní nástroj, který nám pomáhá kontrolovat a vykazovat práci našich zaměstnanců. Dokážeme okamžitě zaznamenávat nalezené závady a nedostatky, které jsou ihned odesílány odpovědným osobám. Našim zákazníkům tak nabízíme vyšší přidanou hodnotu našich služeb. Díky Tretu nemusíme skladovat zbytečné checklisty a máme vše pod kontrolou.

CBA

Martin Obdržálek

Předseda představenstva
cba corporation a.s.
CBA

Dohledový systém Tretus dává našim manažerům do ruky výborný nástroj, kdy s aktivním využíváním všech funkcionalit dokáží nejen kontrolovat dodržování nastavených pravidel na objektu zákazníka, ale především zvyšovat efektivitu služby a strážné dále proškolovat. Díky možnosti vytvoření přístupu zákazníka do systému jsme také navázali se zástupci zákazníka užší spolupráci, jsme více „na jedné lodi“.

PO služby

Ľubomír Demoč

Director
PO SLUŽBY Česká republika s.r.o.
PO služby

Řešil jsem jak sledovat výkonnost pracovníků montážních skupin. Dosavadní kontrola byla za pomocí fotek pořízených foťákem. Třídění fotek a opravy foťáků byly časově i finančně náročné. Po předchozích zkušenostech s Tretem, jsem věděl kam se obrátit. Po konzultaci, jsme systém nastavili pro naše potřeby. Získali jsme efektivní řešení jak sledovat výkonnost montážních skupin v reálném čase a neřešíme zbytečné výdaje za opravy HW. Dnes Tretus používáme i pro kontrolu průběhu požární hlídky. Kromě samotného Tretu také oceňuji ochotu spolupracovat na použití nových technologií a inovacích.

Máte dotaz k našim službám?
Ozvěte se nám.

Zpět na hlavní stranu